Ôtô tông vào xe chở rác rến một công nhân vệ sinh tử vong boanalytics.com

Tác giả: boanalytics.com

Thời gian đăng: 09/12/2023 03:21:47


Bà Rịa - Vũng Tàu - Cú tông mạnh vào hâu phương xe thu gom rác rưởi, khi có 2 công nhân đang làm nhiệm vụ đã làm một người tử vong.

 

09/12/2023 Tin tức tổng hợp boanalytics.com

Tin tức oto - xe máy